DMCA

Vlastník této stránky uvádí následující: Na serverech Movieek.com není uložen žádný obsah chráněný autorskými právy. Všechny soubory jsou uloženy na externích úložištích dat, která nejsou spojena s Movieek.com. V případě, že jste držitelem nějakého souboru, prosím, nekontaktujte nás ale poskytovatele, na jejichž serverech jsou uloženy jakékoli materiály chráněné autorskými právy. Movieek.com nabízí pouze odkazy na soubory EMBED a nikoli samotné soubory. Proto vlastníci této stránky za to nejsou zodpovědní a podle Teleservices Act také.

Nemáme vliv na obsah filmů na stránce. Movieek.com je pouze zprostředkovatelem externího obsahu a za právně chráněný obsah jsou zodpovědní poskytovatelé, kteří tento obsah hostují. Sami nemůžeme odstranit tyto soubory a také neposíláme žádné odkazy na externí obsah – to je prováděno dobrovolníky, kteří nejsou v kontaktu s administrací Movieek.com. Pro odstranění obsahu chráněného autorskými právy a uplatnění si autorských práv kontaktujte prosím přímo společnosti, které tyto soubory ukládají na svých serverech.

Provozovatelé této webové stránky nemají vědomost o porušení autorských práv způsobenou odkazy zveřejněnými třetími stranami. Kontrola externího obsahu není v žádném případě rozumná, kvůli velkému počtu nových záznamů za den bez konkrétního podezření.
The owner of this site wants to indicate the following: there is no copyright protected content stored on the servers of Movieek.com.

All offered files are stored on external file hosts that are in no way associated with Movieek.com.

If you are a rights holder of a file listed here, do not contact us, but the providers on whose servers any copyrighted material is stored. Movieek.com offers, acting like a search engine, only links to files and not the files themself, this is the reason why the owners of this website are not responsible and according to Teleservices Act also can not be held liable.

We dissociate ourselves from the contents and have no influence on it. Movieek.com is merely a facilitator of external content, for legally protected content the providers hosting this content (filehosters) are responsible.

We ourselves have no way to delete these files and do not post any links to external content here - this is done by volunteers who are not in contact with the Movieek.com administration. To remove copyright protected content and to enforce your copyrights, please directly contact the companies storing these files on their servers. The operators of this website have no knowledge of copyright infringement caused by the links published by third parties, as the checking of external content is in no way reasonable, due to numerous new entries per day and no concrete suspicion.